Máy đo nồng độ oxy Microlife OXY 300

Đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) và nhịp tim

*CHƯA CÓ HÀNG*