Máy đo huyết áp tứ chi Microlife WatchBP Office ABI

Đo huyết áp đồng thời ở cả hai cánh tay

Chức năng phát hiện Rung nhĩ (AFIB)

Chức năng đánh giá chỉ số mắt cá chân (ABI) tự động