Máy đo huyết áp 24 giờ Microlife WatchBP O3 AFIB

Theo dõi huyết áp liên tục 24 giờ

Chức năng phát hiện Rung nhĩ (AFIB)

Được khuyến nghị bởi Viện nghiên cứu sức khỏe và lâm sàng Anh Quốc