Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1

Hướng dẫn cài đặt thời gian và âm báo

Cài đặt thời gian
Lắp pin mới vào nhiệt kế, chỉ số năm sẽ nhấp nháy trên màn hình. Nhấn nút START để chỉnh đến năm hiện tại. Sau đó nhấn nút M để xác nhận và chuyển sang cài đặt tháng. Tiếp tục nhấn nút START để chỉnh tháng và nhấn nút M để xác nhận. Tương tự lặp lại các bước trên để chỉnh ngày/giờ/phút và chế độ 12/24 giờ.

Cài đặt âm báo
Khi nhiệt kế đang tắt, nhấn và giữ nút ON/OFF trong 5 giây để vào cài đặt âm báo. Khi biểu tượng hình chiếc loa nhấp nháy, nhấn nút ON/OFF một lần để TẮT hoặc BẬT âm báo cho nhiệt kế.

Hướng dẫn cách đo

Đo nhiệt độ cơ thể (đo ở giữa trán): ở chế độ này bạn gạt nút chế độ về biểu tượng đầu người ở mặt bên trái của nhiệt kế

  1. Nhấn nút ON/OFF để bật nhiệt kế lên. Lúc này ký hiệu độ C hoặc độ F sẽ nhấp nháy trên màn hình.
  2. Đưa nhiệt kế vào giữa trán với khoảng cách 5cm.
  3. Nhấn nút START để bắt đầu đo. Sau 1 giây nhiệt kế sẽ phát ra tiếng bíp báo hiệu đã đo xong.
  4. Đọc nhiệt độ đo được trên màn hình.

Đo nhiệt độ bình sữa, nước tắm cho bé: ở chế độ này bạn gạt nút chế độ về biểu tượng ngôi nhà ở mặt bên trái của nhiệt kế

  1. Nhấn nút ON/OFF để bật nhiệt kế lên. Lúc này ký hiệu độ C hoặc độ F sẽ nhấp nháy trên màn hình.
  2. Đưa nhiệt kế vào bình sữa, nước tắm với khoảng cách không quá 5cm.
  3. Nhấn nút START để bắt đầu đo. Sau 1 giây nhiệt kế sẽ phát ra tiếng bíp báo hiệu đã đo xong.
  4. Đọc nhiệt độ đo được trên màn hình.

Hướng dẫn chuyển đơn vị đo từ độ F sang độ C

Khi nhiệt kế đang tắt, nhấn và giữ nút START trong 5 giây đến khi ký hiệu độ C hoặc độ F nhấp nháy. Nhấn nút START một lần để chuyển sang đơn vị đo mong muốn.