Các sản phẩm hỗ trợ kết nối với ứng dụng Microlife Connected Health+

 

Bảo mật dữ liệu. Minh bạch và rõ ràng.

Ngoài các giá trị sức khỏe, Microlife Connected Health+ cũng bảo mật dữ liệu tài khoản của bạn. Đó là lí do bạn có thể lựa chọn sử dụng Microlife Connected Health+ cục bộ mà không cần phải đăng ký hay lưu trữ dữ liệu đám mây. Nếu như bạn lưu trữ dữ liệu trực tuyến thì tất cả những thông tin liên quan có thể dễ dàng được tìm thấy trong ứng dụng hoặc website một cách minh bạch và rõ ràng.

Tải về ứng dụng Microlife Connected Health+ tại đây: