Công nghệ Cuff Fit Check

Công nghệ Cuff Fit Check (Kiểm tra túi hơi phù hợp khi đo)

Tại sao Cuff Fit lại quan trọng?

Việc quấn túi hơi quá lỏng có thể dẫn đến kết quả đo huyết áp không chính xác. Vì vậy, quấn túi hơi phù hợp khi đo rất quan trọng để có kết quả đo chính xác nhất.

Microlife Cuff Fit Check là gì?

Công nghệ Cuff Fit Check dựa vào tín hiệu trong quá trình bơm căng của túi hơi để xác định túi hơi đã quấn phù hợp hay chưa. Sau đó màn hình xuất hiện biểu tượng báo hiệu về tình trạng túi hơi. Lưu ý rằng trạng thái Cuff Fit chỉ xuất hiện sau khi áp suất bơm túi hơi cao hơn áp suất của huyết áp tâm trương vì cần có thời gian để kiểm tra tín hiệu xung.

Trường hợp túi hơi quấn vừa vặn, phù hợp:

  • Biểu tượng Cuff Fit với dấu kiểm xuất hiện báo hiệu túi hơi đã quấn phù hợp.
  • Khi ở trạng thái này, hãy tiếp tục quá trình đo huyết áp.

Trường hợp túi hơi quấn quá lỏng, chưa phù hợp:

  • Biểu tượng Cuff Fit không có dấu kiểm xuất hiện để báo hiệu túi hơi chưa được quấn chặt.
  • Khi túi hơi ở trạng thái chưa quấn chặt, hãy ngừng việc đo. Cởi bỏ áo khoác (nếu có) và quấn lại túi hơi vừa vặn, sau đó tiến hành đo lại.

Ưu điểm của công nghệ Microlife Cuff Fit Check

Công nghệ Microlife Cuff Fit Check báo hiệu tình trạng vừa khít của túi hơi trong quá trình đo huyết áp. Vì vậy, người dùng có thể dừng việc đo và điều chỉnh lại độ khít của túi hơi trong trường hợp quấn quá lỏng. Microlife Cuff Fit Check đảm bảo rằng việc đo huyết áp được tiến hành một cách tin cậy hơn khi túi hơi được quấn chặt, giúp tránh được các sai lệch trong quá trình đo.

Ngoài ra, giá trị trung bình của huyết áp được lưu trong máy chỉ dựa trên các lần đo với trạng thái túi hơi được kiểm tra phù hợp. Do đó, các lần đo với trạng thái túi hơi không phù hợp không được dùng để tính giá trị trung bình của huyết áp.

Công nghệ Cuff Fit Check là một tính năng tiêu chuẩn trên máy đo huyết áp bắp tay thế hệ 4 của hãng Microlife.